ปีงบประมาณ 2561 วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ 2561 สำนักงานประมงจังหวัดฯ ยังไม่มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา และสอบราคา
... อ่านทั้งหมด