ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศเทศบาลตำบกลางเวียง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลกลางเวียงการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2563 วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เทศบัญญัติ เรื่องควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด