แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล ปีงบประมาณ2563 วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติงานสำนักงานสถิติแห่งชาติประจำปีงบประมาร พ.ศ.2562 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด