ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
โรงงานที่ได้รับอนุญาตปี พ.ศ. 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2562 (1 มกราคม 2562- 30 กันยายน 2562) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2561 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โรงงานที่ได้รับอนุญาต ปี 2560 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2562 (1 มกราคม 2562-30 กันยายน 2562) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2561 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
โรงงานแจ้งประกอบกิจการปี 2560 วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด