ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
นางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ คณะทำงานย่อยฯ สาขางานก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ชั้นผู้ประกอบการ ชั้น 5 ณ เลขที่ 477 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. นางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ คณะทำงานย่อยฯ สาขางานก่อสร้างทาง ลงพื้นที่ตรวจสอบฯ ชั้นผู้ประกอบการ ชั้น 5 ณ เลขที่ 477 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตามประกาคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ งานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560
นางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เข้าพบ พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และผู้รับจ้าง เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันไว้เ
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย เข้าพบ พล.ต.ต.อมรศักดิ์ เกษมก์สิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และผู้รับจ้าง เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย วงเงิน 34.291 ล้านบาท พร้อมชี้แจงและให้คำแนะนำแนวทางปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565 กรณีการกำหนดอัตราค่าปรับร้อยละ 0 ณ ห้องประชุม 2 ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย และพื้นที่ก่อสร้างโครงการ สถานีตำรวจภูธรเมืองสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องแสดงสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในการนี้ด้วย
ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ตักบาตรรับรุ่งอรุณ”
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 06.30 น. นางกฤติยา นวลจันทร์ คลังจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีใหม่ จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ตักบาตรรับรุ่งอรุณ” ณ วัดเตว็ดกลาง (สะพานสมปรารถนาประชาราษฎร์) หมู่ที่ 4 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีนางสาวพัชรอร วงศ์กำแหง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี
... อ่านทั้งหมด