ข่าวประชาสัมพันธ์
กปน. จัดอบรมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อยกระดับการบริการฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การประปานครหลวง (กปน.) จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ อ่านต่อ ...
กปน. คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. สามารถคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2562-2563 และเป็น 1 ใน 19 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 345 อาคารสํานักงานใหญ่ การประปานครหลวง นางสาวสุนันท์ ปฏิภาณวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ 9 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ครั้งที่ 2/2563 อ่านต่อ ...
ข้อมูลข่าวสารของราชการเปิดเผยได้ตามคำขอจริงหรือ?
วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เมื่อเอ่ยถึงการพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ที่เรียกว่า “การขอเฉพาะราย” ตามมาตรา 11 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เชื่อว่าหลายหน่วยงานน่าจะเคยให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนที่ร้องขอข้อมูลข่าวสาร และคงแอบไม่มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารใดบ้างที่เปิดเผยได้หรือไม่ได้ อ่านต่อ ...
ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ "เราได้อะไรใน พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ" โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกับกรมประชาสัมพันธ์ วันพุธที่ 26 สิงหาคม นี้ เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด