ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปน.
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ให้การต้อนรับ นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ กปน. อ่านต่อ ...
เลื่อน...!! โครงการการทดสอบความรู้ฯ ไม่มีกำหนด
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอเลื่อนการจัดโครงการการทดสอบความรู้ ความเข้าใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ประจำปี 2564 ออกไปก่อน เชื่อมโยง ...
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (E-Learning)
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้สร้างบทเรียน E-learning มิติใหม่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ นำเสนอในรูปแบบ Motion Graphic สื่อสารเข้าใจง่าย เชื่อมโยง ...
กปน. จัดอบรมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อยกระดับการบริการฯ
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
การประปานครหลวง (กปน.) จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540” เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่ อ่านต่อ ...
กปน. คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563
นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. สามารถคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2562-2563 และเป็น 1 ใน 19 หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด