ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ครั้งที่ 2/2564
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน อ่านต่อ ...
กปน. คว้ารางวัล ‘ศูนย์ข้อมูลฯ โดดเด่น’ 3 ปีซ้อน
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) และประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. เปิดเผยว่า กปน. รักษามาตรฐานคว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2562 - 2564 อ่านต่อ ...
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ครั้งที่ 1/2564 พร้อมแสดงความยินดีศูนย์ข้อมูลฯ กปน. ได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. นางราชิรัช อุทาโย ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักผู้ว่าการ) ในฐานะประธานกรรมการข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex อ่านต่อ ...
การเปิดเผยข้อมูลผู้ติดเชื้อโควิด ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2564
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระลอก 3 ตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2564 มาจนถึงปัจจุบัน (เดือนมิถุนายน 2564) ยังคงความรุนแรงไม่หยุดหย่อน มีผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อ่านต่อ ...
กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กฟภ.
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางสาวกิติวรรณี ถาวรวงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารภาพลักษณ์และแผนการสื่อสาร ฝ่ายสื่อสารองค์กร นำทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการประปานครหลวง เข้าศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด