ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 6 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานีจัดอบรมหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและหลักเกณฑ์การประเมินผลผู้ประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในจังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมผู้บริหารและพนักงานในสังกัด เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด