ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 10/2564
วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร จัดโครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10/2564 เพื่อตรวจสุขภาพการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ และการรายงานผลการปฏิบัติให้กับหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เวลา 9.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Video conference
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า (COVID-19) อย่างรุนแรง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมวิชาการเกษตร โทร. 09-8102-9980 ** ขออภัยในความไม่สะดวก **
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เกษตรฯ คึกคักจัดประกวดเฟ้นหาสุดยอดกาแฟไทย
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เกษตรฯ สั่งสกัดส้มโอลักลอบนำเข้าหวังสวมสิทธิ์เป็นส้มโอไทยส่งออกประเทศที่ 3
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
เกษตรฯ เร่งอัดฉีด GAP ปีหน้าเป้าเพิ่มแสนห้าหมื่นแปลง
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด