ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัังที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเผยแพร่และนักวิชาการตรวจสอบภายใน
วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครัังที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร นักวิชาการเผยแพร่และนักวิชาการตรวจสอบภายใน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด