ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564
ช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน PEA Website
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่าน PEA Website เชื่อมโยง ...
ขั้นตอนการสมัครขอใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template)
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ขั้นตอนการสมัครขอใช้งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ (Web Template) เชื่อมโยง ...
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้จัดส่งเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ
ติดต่อศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564
ติดต่อศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ คณะทำงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แผนกฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์ กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร.0-2590-9556 และ 0-2590-5945 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด