ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือให้เชื่อมโยงหัวข้อสื่อออนไลน์ : E-learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th ไปที่หน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 4 รายการ
วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
วิถีชีวิตใหม่ New Normal
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด