ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานบอร์ด กยท. "ประพันธ์” เปิดเวทีเครือข่ายสถาบันเกษตรกรสวนยาง พลิกโฉม กยท. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล บริหารงานยางยุคใหม่ ปรับบทเป็นพี่เลี้ยงสร้างความเข้มแข็งเกษตรกร ลดอุปทาน เน้นวิจัย-นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม ดันยางพาราใช้งานทุกช่องทาง
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
กยท. แจงช่วยเหลือชาวสวนยางเป็นธรรม ยึดความถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
กยท. เจ้าภาพจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านโรคพืชระดับนานาชาติ 13 – 15 ม.ค. นี้ ผนึกกำลัง ถกประเด็นแลกเปลี่ยนความรู้โรคใบร่วงอย่างเร่งด่วน
วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
กยท. เตรียมเปิดบริษัทลูกร่วมสถาบันชาวสวนยางดันราคาในระยะยาว
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
นักวิจัยรุ่นเยาว์ กยท. คว้ารางวัล Young Scientist Award ณ ประเทศเมียนมาร์
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด