ข่าวประชาสัมพันธ์
กยท. เปิดบ้านหาแนวทางป้องกันและพัฒนาอุตสาหกรรมถุงมือยางไทย เล็งส่งเสริม ยกระดับสู่โปรดักส์แชมป์เปี้ยนของไทย
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
รมว.กษ. มอบนโยบาย กำหนดวิสัยทัศน์ กยท. เน้นผลักดันนวัตกรรม เร่งแปรรูปสร้างมูลค่า ใช้ตลาดนำการผลิต
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันนี้ (24 กรกฎาคม 2563) นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบาย กยท. ผลักดันนวัตกรรมยางพารา เพื่อแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม ควบคู่ตลาดนำการผลิต ในการประชุมกำหนดวิสัยทัศน์คณะกรรมการผู้บริหารระดับสูงของ กยท. ประจำปี 2563 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เชื่อมโยง ...
กยท.- MTEC จับมือนำเทคโนโลยีพัฒนายางพาราต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่า
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) นำโดย นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง ร่วมกับ ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ พร้อมคณะ ประชุมหารือกรอบแนวทางการพัฒนาการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง โดยการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาคุณภาพผลผลิตต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านยางพารา โดยวางเป้าหมายพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียางพารา เพื่อสร้างแบรนด์ยางพาราไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ ซึ่งจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อศึกษาแนวทางและพัฒนาความร่วมมือด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ การสร้างเครือข่าย และต่อยอดงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ไปยังเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพาราของไทย เชื่อมโยง ...
เปิดงาน 5 ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วันนี้ (15 กรกฎาคม 2563) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จัดงาน "๕ ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน” หวังใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า และความยั่งยืนให้กับวงการยางพาราไทย ณ การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
การยางแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาการยางแห่งประเทศไทย “5 ปี กึ่งทศวรรษ กยท. นวัตกรรมยาง สร้างความยั่งยืน” ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ การยางแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความยินดี ผ่านทาง Website
วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด