ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เชื่อมโยง ...
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร
วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดพิจิตร เชื่อมโยง ...
โครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม" ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
พิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช ๒๕๖๓ พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดพิจิตร
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด