ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญชวนร่วมโหลดแอป 'หมอชนะ' ร่วมใช้ ร่วมใจ ชนะ COVID-19
วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563
แอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คือระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชน เชื่อมโยง ...
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง ขออนุญาตหรือไม่
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง ใครเป็นคนสั่ง
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร บทความเรื่อง ตาวิเศษ
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด