ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบึงกาฬ
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กรมการข้าว ร่วมติดตามงานกับคณะรมช.เกษตรฯ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กระทรวงเกษตรฯ จัดรวมพลประธานศูนย์ข้าวระดับเขต เร่งเครื่องเพิ่มศักยภาพผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ให้เพียงพอกับความต้องการ ผนึกเครือข่ายเชื่อมโยงการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่ข้าว
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กรมการข้าว เปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารงานและวางแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว” ณ จ.เชียงราย
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด