ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการข้าว จับมือ GISTDA ขับเคลื่อนการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสนับสนุนงานนโยบายของรัฐ ด้วยการใช้แอพพลิเคชั่น G-Rice นวัตกรรมภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการข้าวโดยชุมชน
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
คณะทำงานโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร พิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข แนวทางและกรอบเวลาการดำเนินงาน ปี 62/63
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กรมการข้าวร่วมมือ สปป.ลาว ด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
พิธีดำนาพันธุ์ข้าวพระราชทานภายในแปลงนาส่วนพระองค์ 904
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
กรมการข้าว จัดใหญ่งานวันรณณรงค์ส่งเสริมการทำนาแบบแปลงใหญ่ ปี62
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด