ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
กปน. ศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ กฟภ. (31/03/2564)
กปน. เผยแพร่ความรู้ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ แก่ประชาชนในพื้นที่สาขานนฯ (29/03/2564)
คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กปน. (22/02/2564)
เติมไฟความรู้ & ไขข้อข้องใจ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ (22/01/2564)
เลื่อน...!! โครงการการทดสอบความรู้ฯ ไม่มีกำหนด (18/01/2564)
การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (E-Learning) (14/12/2563)
กปน. จัดอบรมความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อยกระดับการบริการฯ (27/11/2563)
กปน. คว้ารางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน (26/10/2563)
ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ กปน. ครั้งที่ 2/2563 (25/09/2563)
ข้อมูลข่าวสารของราชการเปิดเผยได้ตามคำขอจริงหรือ? (25/08/2563)