- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (10/11/2564)
รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (10/11/2564)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (มกราคม 2564-ปัจจุบัน) (08/07/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (เว็บไซต์ปัจจุบัน) (08/07/2564)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (30/08/2561)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อหรือจัดจ้าง (30/08/2561)
สัญญาที่ได้มีการอนุมัติจัดซื้อหรือจัดจ้าง (30/08/2561)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง กฟภ. (27/03/2561)
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (06/06/2560)