- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/06/2560)
ประกวดราคาซื้อ Inkjet Film ชนิดม้วน จำนวน 540 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/06/2560)
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (05/06/2560)
ประกวดราคาซื้อกระดาษพิมพ์แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน จำนวน 100 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23/05/2560)
ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/05/2560)
สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและรั้วสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ, สาขาบางขุนเทียน และสาขาบึงกุ่ม จำนวน 3 แห่ง (23/02/2560)
สอบราคาซื้อวัสดุ รวม 3 รายการ (10/02/2560)
สอบราคาซื้อวัสดุ รวม 3 รายการ (15/07/2559)
ประกวดราคาซื้อกระดาษพิมพ์แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน จำนวน 250 รีม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/07/2559)
ซื้อกระดาษปอนด์ขาวอย่างดีชนิดม้วน หน้ากว้าง 9.25 นิ้ว จำนวน 60,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/07/2559)