ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ  ช่วงนี้ข่าวเมียหลวงเมียน้อยเป็นประเด็นร้อนแรงหลายเรื่อง ต่างฝ่ายต่างฟ้องกันไปมา เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ฝ่ายเมียหลวงขอข้อมูลข่าวสารเพื่อนำไปใช้ในการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากฝ่ายเมียน้อย จะขอได้แค่ไหนมาติดตามกัน ... อ่านต่อ
ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ  หน่วยงานปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพราะผู้ขอไม่ยอมชี้แจงเหตุผลในการขอข้อมูลข่าวสาร ... อ่านต่อ
ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า  ข้อมูลเกี่ยวกับน้ำประปาก็ขอได้ ก็ต้องมาพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าบ้างว่าจะขอได้แค่ไหน หลายคนก็อาจสงสัยเหมือนกันว่าหน่วยงานของรัฐใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหน ขอตรวจสอบหน่วยดีกว่า ... อ่านต่อ
ความเห็นพนักงานสอบสวน  เรื่องนี้พนักงานอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี ผู้ร้องก็ต้องมีข้อสงสัยว่า เหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องเป็นอย่างไร ถูกต้องหรือเปล่า ... อ่านต่อ
กิจการที่เป็นอันตรายเพื่อสุขภาพ  การประกอบกิจการบางอย่างอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเราได้ ก็ต้องมีการขออนุญาตก่อนดำเนินกิจการ เราก็สามารถขอตรวจสอบความถูกต้องในการขออนุญาตเพื่อประโยชน์ของชุมชนได้ ... อ่านต่อ
เกษียณแล้วยังอยู่บ้านพักสวัสดิการได้ด้วยหรือ  เป็นอีกเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงเวลาที่ผ่านมา อยากรู้ว่าข้าราชการที่เกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านพักสวัสดิการของรัฐมีใครบ้าง จะขอรายชื่อได้หรือเปล่า ... อ่านต่อ
ที่ดินมรดกกลายเป็นของคนอื่น  ผู้โชคร้ายรายหนึ่งรับสิทธิครอบครองที่ดินเป็นมรดกตกทอดจากปู่มาสู่พ่อ มาสู่ตัวเอง แต่ที่ดินแปลงดังกล่าวออกโฉนดที่ดินเป็นชื่อคนอื่นไปแล้ว จะทำยังไงดี ... อ่านต่อ
ได้โบนัสเยอะกว่าผมหรือเปล่า  หลายหน่วยงานมีการมอบเงินรางวัลประจำปี หรือโบนัส ให้กับบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ก็อาจทำให้บางคนข้องใจว่า ตัวเองได้มากหรือน้อยกว่าคนอื่นหรือเปล่า ขอตรวจสอบหน่วยได้มั๊ย ... อ่านต่อ
ใครเบิกค่าจัดการศพแทนบุตร  เรื่องนี้มารดาของผู้อุทธรณ์เสียชีวิต แต่ผู้อุทธรณ์ซึ่งเป็นบุตรกลับเบิกค่าจัดการศพของมารดาไม่ได้ เพราะอะไร หน่วยงานจ่ายให้ใคร ทำไมไม่จ่ายให้บุตร ... อ่านต่อ
แผนที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด  กล้องวงจรปิดทีติดตั้งตามอาคารสถานที่ราชการเพื่อรักษาความปลอดภัย หากอยู่ภายในอาคารก็จะบันทึกพฤติกรรมของบุคคล อาจเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร ... อ่านต่อ
นายกเล็กมาทำงานจริงหรือเปล่า  สมาชิกสภาเทศบาลอยากจะขอตรวจสอบว่า นายกเทศมนตรียื่นใบลาอย่างถูกต้องหรือไม่ จะขอข้อมูลการปฏิบัติงานได้หรือเปล่า มาติดตามกันครับ ... อ่านต่อ
ขอชื่อคนร้องเรียนหน่อย  ร้านนวดเพื่อสุขภาพถูกมือดีกลั่นแกล้งร้องเรียนว่าค้าประเวณี ร้านถูกตรวจสอบแล้วไม่เป็นจริงเสียชื่่อเสียง เจอพิษโควิดเข้าไปอีก ต้องปิดร้าน เจ้าของร้านอยากจะฟ้องร้องคนที่กลั่นแกล้ง จะขอข้อมูลอะไรได้บ้าง ... อ่านต่อ
ปลดผมจากตำแหน่งทำไม  คณบดีมหาวิทยาลัยใกล้จะเกษียณอายุราชการอยู่แล้ว มีคำสั่งปลดจากตำแหน่งแบบฟ้าผ่า ก็ต้องขอดูเหตุผลการปลดให้หายข้องใจเสียหน่อย จะทำได้หรือเปล่า ... อ่านต่อ
ดัดแปลงอาคารตรงกับใบอนุญาตหรือเปล่า  เรื่องนี้เป็นข้อพิพาทระหว่างเจ้าของอาคารข้างเคียงกัน ก็เลยมีการร้องเรียนว่าอีกฝ่ายดัดแปลงอาคารโดยไม่มีการอนุญาตและมีการยื่นขอใบอนุญาตย้อนหลังจนได้รับใบอนุญาตถูกต้อง เลยต้องขอตรวจสอบใบอนุญาตกับแบบแปลนเสียหน่อย ... อ่านต่อ
ถึงไม่เกี่ยวข้องก็อยากจะรู้  คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินหรือการแข่งขันเข้าสู่ตำแหน่ง แต่มีข้อสงสัยว่าหน่วยงานมีการพิจารณาคัดเลือกอย่างโปร่งใสหรือไม่ จะขอตรวจสอบข้อมูลได้หรือเปล่า มาดูว่าจะตัดสินเรื่องนี้ยังไง ... อ่านต่อ
ทำไมต้องประชุมลับ  เรื่องนี้ ผู้ขอข้อมูลข่าวสารถูกกล่าวหาว่าแอบลักลอบอัดเสียงโทรศัพท์ในที่ประชุมลับ ก็เลยอยากรู้ว่ามีอะไรนักหนาถึงต้องประชุมลับ ทั้งๆ ที่เป็นการประชุมเกี่ยวกับเงินออมนะ ไม่ใช่เงินอม ... อ่านต่อ
สัญญาต้องเป็นสัญญา  เรื่องนี้มีประเด็นว่า องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพแห่งหนึ่ง ต้องเปิดเผยสัญญาจ้างนิติบุคคล เอกชนจ้างพิมพ์และจัดส่งใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้โดยไม่ต้องร้องขอ หรือไม่ ... อ่านต่อ
ขอย้ายแล้วทำไมไม่ให้ย้าย  ข้าราชการเมื่อครบวาระเกษียณอายุราชการ ก็เรียกว่าถึงฤดูแต่งตั้งโยกย้ายกัน คนที่ไม่ได้ย้ายตามที่ขอก็ต้องเคลือบแคลงสงสัยในกระบวนการคัดเลือกเป็นธรรมดา เรื่องนี้จึงนำไปเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาเกี่ยวกับเอกสารการโยกย้ายได้ครับ ... อ่านต่อ
อยากได้ลายมือชื่อคนสั่งไม่ฟ้อง  เรื่องนี้น่าสนใจมาก เป็นการพิจารณาวินิจฉัยว่า ลายมือชื่อเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือไม่ ไปติดตามกันครับ ... อ่านต่อ
วันเดือนปีเกิดผมผิดครับ  ข้าราชการที่มัวแต่นั่งทำงาน ไม่ตรวจสอบประวัติส่วนตัวของตัวเอง วันดีคืนดีอาจเกษียณก่อนกำหนดก็ได้นะครับ มาดูกันว่า ถ้าวันเดือนปีเกิดของเราผิด จะต้องทำยังไง ... อ่านต่อ
แอบดูครูกับลูก  มีข่าวครูตีเด็กจนน่าจะเกินเหตุ ผู้ปกครองรับไม่ได้ ความมาแตกตอนที่ขอดูกล้องวงจรปิดนี่แหล่ะ รวมไปถึงค่าเทอมแพงๆ ก็เลยขอดูข้อมูลเรื่องการจัดการเรียนการสอนไปด้วย ... อ่านต่อ
อยากรู้ว่าใครไล่  เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานตามปกติแหละครับ แต่จะให้บริการถูกใจทุกคนก็ยาก เป็นเหตุให้ถูกร้องเรียน แล้วจะขอเอกสารมาดูเพื่อรู้ว่าใครร้องเรียน และไม่พอใจด้วยเรื่องอะไร ได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน  เรื่องนี้เขาเห็นว่าคนในหน่วยงานก็มีอีกตั้งเยอะแยะ ที่รอเติบโตในตำแหน่งที่ ทำไมจึงต้องไปจ้างผู้ที่เกษียณไปแล้วมานั่งทับตำแหน่งไว้อีก ก็เลยขอตรวจสอบการบริหารงานบุคคล ... อ่านต่อ
คุณไม่เว้นระยะทางสังคม  เจ้าของที่ดินมีที่ติดกับโครงการหมู่บ้าน แต่เห็นว่าก่อสร้างบ้านโดยไม่เว้นระยะห่างจากที่ดินของพวกเขา จึงขอแบบแปลน เจ้าของโครงการว่าอย่างไร แล้วเจ้าของที่ดินได้แบบแปลนหรือไม่ ไปดูกัน ... อ่านต่อ
กลัวบ้านพัง  เรื่องนี้เป็นการอนุญาตให้เอกชนรายหนึ่งขุดดินทำบ่อปลา แต่ปัญหาอยู่ที่มันใกล้บ้านคนอื่นเกินไป อาจเป็นเหตุให้ดินไหลบ้านทรุด จึงขอตรวจสอบเอกสารการขออนุญาต อ่านเรื่องนี้เพื่อสิทธิตนเองครับ ... อ่านต่อ
ต้องปิดตลอดไปหรือไม่  เรื่องนี้หน่วยงานก็อยากจะให้มากที่สุดครับ แต่เอกสารหาย จะทำอย่างไร และบางส่วนยังไม่สมควรให้ จริง ๆ แล้วให้ได้หรือไม่ ดูไว้เป็นแนวทางปฏิบัติครับ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่าย ... อ่านต่อ
ไม่ใช่ลูก แต่ไปด้วยทุกที่  เรื่องนี้คนในชุมชนเขาแจ้งความเป็นคดีเพราะเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐพาอาวุธปืนตืดตัวตลอดโดยไม่มีความจำเป็น แต่อัยการสั่งไม่ฟ้อง เขาควรอุ่นใจเพราะมี รปภ. ติดอาวุธหรืออย่างไร ... อ่านต่อ
ไม่จ่าย แต่อยากรู้  เรื่องนี้ผู้ขอเอกสารจากเทศบาลไม่จ่ายเงินค่าเก็บขยะ ก้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อได้เอกสารไปดูแล้วเดือนต่อไปอาจจะยอมจ่ายก็ได้ ... อ่านต่อ
ถึงทางตัน  การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นเรื่องของขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และเป็นแรงผลักดันส่วนหนึ่งให้มีแรงการปฏิบัติงานในวันข้างหน้า ถ้าผลออกมาดี เจ้าตัวอาจมีสิทธิจิตตกได้ การประเมินเรื่องนี้จึงต้องโปร่งใสหายข้องใจทั้งสองฝ่าย ... อ่านต่อ
สนามฟุตซอล แต่เล่นไม่ได้  หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องโครงสร้างสนามฟุตซอลให้กับโรงเรียน ไป ๆ มา ๆ เป็นเรื่องทุจริต เรื่องนี้ผู้เกี่ยวข้องขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตรวจสอบครับ ... อ่านต่อ
ขอโอกาสให้ผมเถอะครับ  เรื่องนี้แม้จะมีกฎหมายให้โอกาสกลับเนื้อกลับตัวได้ แต่ขอให้ผู้ปกครองดูแลความประพฤติของเด็กและเยาวชนในความดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย ... อ่านต่อ
มีเจ้าของหรือเปล่า  เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่อยากให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเปลี่ยนมุมมองในเรื่องสิทธิของประชาชนเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐ ... อ่านต่อ
ขอดูโครงการทั้งแล้ง ทั้งท่วม  เรื่องนี้ประชาชนอยากติดตามโครงการช่วยเหลือความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติของหน่วยงานของรัฐ จึงขอดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนทั้งหมด แต่ผู้ประกอบไม่อนุญาต ... อ่านต่อ
อย่าเพิ่งขุด ขอดูก่อน  เรื่องนี้ผู้นำกลุ่มชุมชน ใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น ... อ่านต่อ
วิธีจัดการกับหมู  ไม่ใช่เรื่องของน้องสุริยา หรือน้องสิงหาที่อยู่คอนโดตามที่เป็นข่าว แต่เป็นเรื่องของน้องหมูว่าก่อนที่จะส่งน้องหมูออกสู่แผงในตลาด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการอย่างไร ... อ่านต่อ
ชาวบ้านได้อะไร  รายนี้มีข้อสงสัยว่า การดำเนินโครงการของหน่วยงานคุ้มค่ากับประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับหรือไม่ และมีเสียงมาว่าอาจไม่ใสสะอาดเท่าใดนัก จึงขอดูเอกสารให้รู้ไปเลย ... อ่านต่อ
ก็ผมมีสิทธิ์  เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าอ่านและเป็นแนวปฏิบัติต่อไป ขอให้พิจารณามุมมองและเหตุผลของกรรมการวินิจฉัยฯ ที่ให้ไว้ชัดเจนครับ ... อ่านต่อ
โครงการดี ต้องดูได้  เรื่องนี้เกิดจากกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่าการจัดโครงการแบบนี้เป็นอย่างไร ใช้เงินกันอย่างไรหรืออาจได้ข้อมูลอะไรมา จึงร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เมื่อมีการขอข้อมูลข่าวสารจะกระทบอะไรหรือไม่ ... อ่านต่อ
ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก  เรื่องนี้ผู้ประกอบการต้องการเอกสารเพื่อไปใช่ต่อศาลภาษีอากร เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเงินสองร้อยกว่าล้าน ไปอ่านดูครับว่าจะได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
เอายังไงดี  หน่วยงานมีหนังสือหารือไปครับ เนื่องจากสงสัยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารแบบเดียวกัน ตกลงเปิดหรือไม่เปิด ไปดูกัน ... อ่านต่อ
หาว่าหนูดีแล้วหนีไป  เป็นเรื่องที่ฝ่ายหนึ่งไปแจ้งความไว้ อีกฝ่ายหนึ่งตามไปดูว่าแจ้งความเรื่องอะไร มีหลักฐานอะไรบ้าง แต่พนักงานสอบสวนปฏิเสธเพราะเห็นว่าเป็นข้อมูลของอีกคนหนึ่ง จะขอได้ไหม ไปดูทั้งคู่กัน ... อ่านต่อ
ลูกหนี้ที่รัก  เมื่อลูกหนี้หลบลี้หนีหน้าไปแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายติดตามต้องตามให้ได้ว่าไปอยู่ที่ไหน ก็ต้องไปที่สำนักงานประกันสังคมก่อนแหละครับ ... อ่านต่อ
แพ้คะแนน  ผู้อุทธรณ์รายนี้เข้ารับการสรรหาเป็นผู้บริหารในตำแหน่งที่สูงข้นแต่ไม่ได้ จึงขอสำเนาการให้คะแนนว่าเป็นอย่างไร ประเด็นอยู่ที่ไม่เพียงแต่ประชาชนใช้สิทธิเท่านั้นครับ แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ใช้สิทธินี้ได้ในกรณีที่ได้รับผลกระทบแบบเรื่องนี้ ... อ่านต่อ
ขอครึ่งราคา  ผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานแจ้งข้อเท็จจริงไปอย่างหนึ่ง แต่กลับไปแจ้งอีกอย่างหนึ่ง เขาเสียหาย จึงขอข้อมูล ... อ่านต่อ
ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ  เรื่องนี้ผู้ขอข้อมูลไปร้องเรียนว่าบ้านใกล้กันบุกรุกที่สาธารณะ ตรวจสอบจริงๆ บ้านตัวเองบางส่วนก็บุกรุกเหมือนกัน ตกลงใครรื้อมาก ใครรื้อน้อย ไปดูกัน ... อ่านต่อ
ขอไปสู้คดีต่อ  เป็นเรื่องของหน่วยงานมีหนังสือหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไปครับ ว่าคนขอเอกสารเขาบอกว่าจะนำไปฟ้องคดี เปิดเผยได้หรือไม่ หรือให้ไปว่ากันในชั้นศาล ... อ่านต่อ
คนเดียวกันหรือเปล่า  ทนายความสงสัยต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า คนที่ตัวเองจะไปฟ้องคดีเขา ใช่คนเดียวกันไหม จึงไปขอรูปถ่ายใบหน้าของคู่กรณี จะได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
บ้านผมไม่ตรงตามแบบ  ไปซื้อบ้านนอกจากดูว่าราคาบ้านเท่าไร จ่ายไหวหรือไม่ ยังต้องเตรียมเงินไว้ซ่อมในอนาคตอันใกล้ด้วย หากเจอปัญหาแบบนี้ ... อ่านต่อ
แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้  ผู้ประกอบการขอให้หน่วยงานแจ้งข้อเท็จจริงไปอย่างหนึ่ง แต่กลับไปแจ้งอีกอย่างหนึ่งเขาเสียหาย จึงขอข้อมูล ... อ่านต่อ
"ท่าน" ก็โดนเหมือนกัน  เรื่องนี้ผู้ขอเป็นคนไทย แต่สังกัดสื่อต่างประเทศ ขอสำเนาเอกสารไปเพื่อใช้ในการเขียนข่าว ซึ่งก็น่าจะดี และเป็นประโยชน์ต่อคนไทย แต่ทำไมถึงถูกปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลข่าวสาร ... อ่านต่อ
แค่ไหน ถึงจะมีส่วนได้ส่วนเสีย  เรื่องนี้ผู้ขอขอสำเนาเอกสารไปเพื่อใช้ในการปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง แต่กว่าจะได้ก็ไม่ทันการในชั้นคณะกรรมการ คงต้องไปใช้ในชั้นศาลต่อไป แต่ก็อย่าเพิ่งทิ้ง เก็บไว้ใช้เป็นตำราอ้างอิงได้ ... อ่านต่อ
ทำไมสองมาตรฐาน  คำวินิจฉัยเรื่องนี้ขอให้ไปอ่านฉบับเต็มด้วยครับ มี 7 หน้า นำเสนอให้ได้เฉพาะประเด็นไว้เทียบเคียงว่าความผิดเดียวกัน แต่พออยู่คนละหน่วยได้รับการปฏิบัติต่างกัน ผู้ทำผิดข้อหาเดียวกันเขาสงสัยจึงขอข้อมูล ... อ่านต่อ
คลินิกเถื่อนหรือเปล่า  เรื่องนี้ดีครับ ใกล้ตัวและเป็นประโยชน์มาก เราเห็นว่าคลินิกทำฟันแถวบ้านแต่งร้านดี ราคาพอรับไหว แต่เพื่อให้แน่ใจจึงขอดูว่าเป็นคลินิกที่ถูกต้องหรือไม่ เพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิตัวเอง ดูเรื่องนี้ครับ ... อ่านต่อ
ข้อมูลคนต่างด้าว  ธนาคารจ่ายเงินเช่าซื้อรถยนต์ไปแล้ว มีสัญญาค้ำประกันวางไว้ แต่ต่อมาคนซื้อไม่จ่าย คนค้ำหายไป ก็ให้ไปตามซิว่าคนค้ำอยู่ที่ไหน เพราะที่อยู่ที่ให้ไว้ไม่อยู่แล้ว เรื่องนี้จะเจอตัวไหม ไปดูกัน ... อ่านต่อ
5 ปี มีงานอะไรบ้าง  เป็นเรื่องของหน่วยงานมีหนังสือหารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไปครับ ว่าคนขอเอกสารเขา บอกว่าจะนำไปฟ้องคดี เรื่องอย่างนี้ เปิดเผยได้หรือไม่ หรือให้ไปว่ากันในชั้นศาล ... อ่านต่อ
แจ้งจริงไหม  เป็นเรื่องที่ประชาชนธรรมดาคนหนึ่งไม่อยู่เฉยเมื่อเห็นความไม่ถูกต้อง เมื่อร้องเรียนไปแล้วก็ตามต่อไม่วางมือ แต่ไปแบบถูกช่องทางตามที่ตนเองมีอยู่ ไปฟังกันครับ ... อ่านต่อ
เสียงดังจังเลย  พี่คนนี้ครับ อยู่ที่บ้านก็มีเสียงอึกทึกจากการก่อสร้างอาคาร แทบไม่เว้นแม้แต่วันหยุด หรือตอนค่ำสี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังตอกเสา เทดินกันอยู่อย่างนั้น ขออนุญาตทำงานกัน 24 ชั่วโมงหรือไง ขอตรวจสอบหน่อยเถอะ ... อ่านต่อ
กลัวเกิดม็อบ  การปฏิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ของหน่วยงานเนื่องจากกลัวเกิดม็อบ แล้วผู้ขอเป็นใครเกี่ยวข้องเรื่องที่ขออย่างไร ไปดูกัน ... อ่านต่อ
เคยได้ แล้วไม่ได้  ผู้บริหารท่านนี้เคยได้รับเงินตอบแทนพิเศษที่มีระเบียบราชการรองรับ แต่ต่อมาไม่ได้รับเงิน ซึ่งกระทบสิทธิและรายได้ที่เคยมี จึงขอใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการขอเอกสารให้หายข้องใจ ... อ่านต่อ
ใครบ้างต้องชดใช้  เป็นเรื่องที่มีคนเห็นว่าการใช้งบประมาณของราชการเกิดความเสียหาย มีผู้ต้องชดใช้แล้วหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบก็ตรวจแล้ว เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ราชการได้รับการชดใช้อย่างไรจึงขอตรวจสอบหน่อย ... อ่านต่อ
แบนทำไม  กำลังเป็นเรื่องเป็นข่าวอยู่เลย พอดีมีเรื่องโคโรน่าเข้ามากลบข่าว เรื่องแบนสารกำจัดศัตรูพืชก็เลยแผ่วไป แต่ไม่ไปไหนครับ ไปอยู่ที่คณะกรรมการวินิจฉัยนี่เอง ... อ่านต่อ
ตาวิเศษ  ผู้ขอรายนี้เขาสงสัยว่า ทำไมกรรมการถึงออกมาพูดกับผู้มีส่วนได้ส่วนในเรื่องที่กำลังพูดกันในห้องประชุมที่หน้าห้อง ไม่เรียกเข้าไปคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวในห้อง ... อ่านต่อ
ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ  เรื่องนี้ เป็นเรื่องที่ผู้ขอเข้าใจว่าตนเองทำงานหนักจนเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วย ส่วนหน่วยงานก็สงสัยว่าป่วยจากสาเหตุอะไรกันแน่ ... อ่านต่อ
เป็นคดีกันอยู่  นี่ก็สงสัยเหมือนกัน หารือไปเหมือนกัน ว่าหน่วยงานของรัฐขอเอกสารที่เป็นคดี ... อ่านต่อ
บ้านจะพังไหมหนอ  บริษัทก่อสร้างไปสร้างอาคาร แล้วบ้านข้างเคียงเดือดร้อน จึงไปขอเอกสารเรื่องการขอต่อเติมจากหน่วยงานที่อนุญาต ... อ่านต่อ
ขายนมวัว ก็เปิดเผยได้  นอกจากซื้อนมกล่องดื่มกันแล้ว วันนี้พาท่านไปดูการบริหารงานกิจการภายในของผู้ผลิตกันบ้างว่าจะอร่อยเหมือนนมในกล่องหรือเปล่า ... อ่านต่อ
ใครเป็นคนสั่ง  คนนี้มีเรื่องฟ้องคดีกันกับญาติ ต่อมาพนักงานสอบสวนมีความเห็นสั่งไม่ฟ้องและพนักงานอัยการก็เห็นด้วยว่าอย่าฟ้องเลย เธอก็เลยอยากทราบว่าพนักงานอัยการท่านใดบ้างที่ลงชื่อสั่งคดี ... อ่านต่อ
น้องขอดูแลพี่  เรื่องนี้เป็นประโยชน์ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพราะนำไปใช้ในเรื่องของครอบครัวได้ น่าคิดครับว่า ควรจะไปศาลก่อน หรือไปขอข้อมูลจากโรงพยาบาลก่อน ไปดูกัน ... อ่านต่อ
ขออนุญาตหรือไม่  เราเห็นตึกรามบ้านช่อง อาคารสูงต่างๆ ก่อสร้างมากมาย ถ้าเราอยากจะรู้ว่าได้ก่อสร้างถูกต้องหรือไม่ จะขอตรวจสอบได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
ยังไม่เซ็น ใครเป็นคนเบิก  ว่าด้วยเรื่องของท้องถิ่นหน่อยครับ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกยังไม่ลงนาม แล้วเบิกเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมไปแล้วหรือไม่ ... อ่านต่อ
ถามไปมาก แต่ไม่ยากอย่างที่คิด  เรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายสำหรับปี พ.ศ. 2562 นอกจากสรุปคำวินิจฉัยที่ผมได้นำเสนอมาโดยตลอดก็อยากจะให้ท่านได้รับทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนโทรศัพท์ไปปรึกษาการพิจารณาเมื่อได้รับคำขอข้อมูลข่าวสาร และการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 มีคำถามดีๆ น่าสนใจครับ ... อ่านต่อ
สร้างขึ้นมาได้อย่างไร  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่นิติบุคลลทำหน้าที่ปกป้องสิทธิของผู้อยู่อาศัยในอาคาร ด้วยการใช้สิทธิตามกฎหมายขอดูข้อมูลข่าวสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น ... อ่านต่อ
ขอข้อมูลเพราะตกใจ  เรื่องนี้ผู้ขอข้อมูลข่าวสารเห็นว่ามีชื่อตัวเองถูกร้องเรียนแบบเต็ม ๆ ทำอย่างไรจะชี้แจงได้ ไม่มีเอกสารในมือเลย เลยขอข้อมูลที่ถูกร้องเรียน ได้หรือไม่ ไปดูกัน ... อ่านต่อ
ใครกู้ไป จ่ายคืนด้วย  ระยะนี้พวกเราคงสนุกกับการลงทะเบียนรับสิทธิ ชิม ช็อป ใช้ และร้อยเดียว เที่ยวทั่วไทยที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ ตัวนี้ให้ฟรี แต่มีอีกโครงการหนึ่งที่ให้กู้ยืมแล้วต้องคืน แต่ไม่ยอมคืน แล้วมีขอตรวจสอบ ... อ่านต่อ
เอาไหม โครงการนี้?  เป็นเรื่องใช้สิทธิขอดูข้อมูลที่เห็นว่าการมีโครงการใหญ่ ๆ อาจกระทบต่อชุมชน เมือ่ได้ศึกษาข้อมูลผลได้ผลเสียแล้วค่อยคุยกันว่าจะรับหรือไม่รับ ... อ่านต่อ
ขอเพื่อสู้ต่อไป  เรื่องนี้ผมเสนอให้อ่านสำหรับผู้ที่ได้รับคำสั่งลงโทษจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อท่านอาจนำข้อมูลข่าวสารไปใช้สิทธิในช่องทางอื่นต่อไป ... อ่านต่อ
เดือดร้อนเพราะเพื่อนบ้าน  ผมได้รับโทรศัพท์หารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ จากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เรื่อยๆ ครับ ก็อาศัยแนวพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้คำแนะนำไปเป็นการช่วยกันทำงานเพื่อประชาชนเหมือนกัน ... อ่านต่อ
คนงานไปไหน  อยากรู้ว่าคนงานต่างด้าว เข้า-ออก เข้ามากี่คน ออกกี่คน ทำไมเดินกันเต็มไปหมด ข้อมูลแบบนี้ที่สงสัยขอได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
ขอคะแนนคนไม่ได้รับคัดเลือกได้ไหม?  เดือนนี้เดือนตุลาคมแล้ว ทุกหน่วยงานก็มีตำแหน่งว่าง ก็ต้องคัดเลือกบุคลากรขึ้นมาใหม่ ใครได้ใครไม่ได้ก็ต้องมีกระบวนการ การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นอย่างไร ... อ่านต่อ
ผมได้ทุนมหาวิทยาลัย แต่ใครเบิก  มหาวิทยาลัยได้ให้ทุนเรียนต่อแก่บุคลากร ความมาแตกตอนที่ผู้รับทุนขอลาออก ปรากฎว่าเขาได้รับเงินไปเพียงครั้งเดียว ใครคือผู้รับผิดชอบ ใครคือผู้ใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ... อ่านต่อ
แค่อยากรู้  เป็นเรื่องที่หน่วยงานสงสัยว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับคำขอไม่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเลย และไม่ทราบว่าขอไปแล้วจะใช้ประโยชน์อะไรได้ ก็เลยปฏิเสธ เรื่องนี้จริงหรือไม่ ใช่หรือเปล่า เชิญอ่านครับ ... อ่านต่อ
ไม่เห็นด้วย ขอดูหน่อย  เรื่องอาจเป็นเรื่องที่ผู้ขอยังลังเลไม่ชัดเจนเขตที่ดินของตัวเองในตอนแรก เลยไม่กล้ารับรองเอกสารต่อมาจึงไปขอเอกสารเพื่อตรวจสอบ ... อ่านต่อ
ใครแรงกว่ากัน  ขอเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอีกสักเรื่องแล้วกันครับ เผื่อไปตรงกับใครบ้าง เรื่องที่แล้วสร้างถนน เรื่องนี้ซื้อรถทำถนน เดี๋ยวก็ต้องมีซื้อเหล็กซื้อหินกันบ้างแหละครับ ... อ่านต่อ
ทำไมถึงเปลี่ยนใจ  เป็นเรื่องของการแข่งขันกันทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ เลยไม่รู้ว่ามีคู่แข่งขันกี่ราย ตัวเองก็เสนอราคาต่ำกว่าราคากลางแล้ว ทำไมไม่ได้งาน ... อ่านต่อ
รองเท้าเป็นเหตุ  เรื่องนี้น่าสนใจ เพราะเราเคยเห็นเป็นข่าวว่าทรัพย์สินของผู้โดยสารหายระหว่างทาง โดยมีพนักงานเกี่ยวข้อง และผมได้รับโทรศัพท์หารือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในลักษณะนี้บ่อยๆ ว่าเปิดเผยได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
ขอหลักฐานการกาบัตร  เพิ่งผ่านการเลือกตั้งไปใหม่ ๆ ไปสภายังมีเสียงเรื่องความไม่เหมาะสมและขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ นั่นเป็นเรื่องของสนามใหญ่ แล้วการเลือกตั้งในสนามเล็ก จะมีบรรยากาศแบบเดียวกันหรือไม่ เชิญอ่านครับ ... อ่านต่อ
เขาพูดว่าอย่างไร  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ก็ไม่หยุดที่จะไปหาหลักฐานเพิ่มเติมและต้องการทราบว่า พยานให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าย่างไร คำให้การนี้ได้หรือไม่ ไปสถานีตำรวจกับผลครับ ... อ่านต่อ
เศร้าจังพี่ ดีไม่พอ  เรื่องนี้ผู้อุทธรณ์ไม่ผ่านการพิจารณาเป็นข้าราชการ พลเมืองดีเด่น แต่เมื่อรู้ว่ามีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว จะใช้สิทธิตามกฎหมายนี้แก้ข้อสงสัยของตนเองได้อย่างไร ... อ่านต่อ
อยากรู้ผลงบการเงิน  อ่านเลยครับเรื่องนี้ จะได้ทราบว่าประชาชนทั่วไป เขามีสิทธิรับรู้ข้อมูลการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานใหญ่ ๆ ได้ ชนิดที่เรียกว่าเดินเกาะหลังท่านเลย ... อ่านต่อ
ผมทำให้เพื่อนบ้านเดือดร้อนยังไง  เป็นเรื่องที่ผู้ทำความเดือดร้อนให้เพื่อนบ้านแล้วถูกร้องเรียน ใช้สิทธิตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอข้อมูลเรื่องถูกร้องเรียน จะได้หรือไม่ ไปอ่านครับ ... อ่านต่อ
ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม  หน่วยงานของรัฐให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรไปแล้ว แต่อยู่ๆ ก็ไม่ไปทำงานหายไปพร้อมเงินและผู้ค้ำประกัน ก็เลยไปหาหลักฐานที่ธนาคาร ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ!  เรื่องนี้จะเล่าให้ฟังครับ เป็นเรื่องของเพื่อนบ้านกระทบกระทั่งกันในชีวิตประจำวัน แล้วก็ไปใช้สิทธิตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งสองฝ่ายมีสิทธิแค่ไหน ไปดูกัน ... อ่านต่อ
เผามาก ก็เดือดร้อนมาก  ชาวบ้านเขาสงสัยครับว่า มีการเพิ่มพื้นที่บ่อขยะเพิ่มขึ้นจากเดิม บริษัทกำจัดขยะก็มีเพิ่มขึ้น ได้ขออนุญาตหรือไม่ แล้วจะอยู่กันอย่างไร จึงขอข้อมูลข่าวสารอย่างนี้ครับ ... อ่านต่อ
เงินร้อยล้าน ขอตรวจสอบหน่อย  เรื่องนี้ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอข้อมูลข่าวสารเพื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการพิจารณาจัดจ้างของหน่วยงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายบริษัท เขาจะขอเอกสารได้ทุกอย่างหรือไม่ ... อ่านต่อ
สขร. ช่วยทีครับ  ถ้าเราได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้าง ที่นอกจากเสียงดังแล้ว ยังสร้างติดกับเรา ต่อไปจะเดือดร้อนมากขึ้นไหม พอขอดูเรื่องการอนุญาตก็ไม่ให้ เรามีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารนั้นหรือไม่ ... อ่านต่อ
ตึกสูงหลังนี้ ปลอดภัยครับ  เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ ว่าอาคารสูงๆ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดพักอาศัย หรือให้เช่าทำสำนักงาน รวมทั้งอาคารที่เป็นที่รวมของคนจำนวนมากๆ ทั้งโรงพยาบาล อาคารสูง สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ มีเรื่องดีๆ มาแจ้งให้ทราบอีกหนึ่งเรื่อง ... อ่านต่อ
คอนโดนี้ น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง  อ่านเรื่องนี้ที่ชาวบ้านเขาขอตรวจสอบการอนุญาตให้ก่อสร้างคอนโด ... อ่านต่อ
ไปไหนมาไหน ไม่ใช่ความลับ  เรื่องนี้ เป็นกรณีที่ท่านอาจารย์ขอตรวจสอบการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยอื่นมาดำรงตำแหน่ง ซึ่งเป็นเหตุให้ตนเองไม่ก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ ... อ่านต่อ
อยากศึกษาเรื่องขยะ  เรื่องนี้เอกชนมีหนังสือขอข้อมูลข่าวสารเดียวกันไปถึงองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง ขอยกตัวอย่างหนึ่งแห่งมาให้ดู อยากให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่านไว้เป็นแนวทางครับ ขอได้หรือไม่ไปดูครับ ... อ่านต่อ
สำคัญแค่ไหน ถึงเปิดไม่ได้  ขอเสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้างให้อีกเรื่อง เพราะเรื่องต่อไปนี้เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่งบอกกับผมว่า ที่ผ่านมาข้อมูลเรื่องนี้ไม่เคยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ... อ่านต่อ
ขอไปใช้ในศาล  ระยะนี้มีเรื่องเกี่ยวกับโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์หลายเรื่อง ท้ั้งที่เกิดที่โรงพยาบาลและที่ไปเปิดคลินิกเอง มาดูเรื่องนี้ครับว่าขอข้อมูลหลายรายการแล้ว โรงพยาบาลจะเปิดเผยอะไรให้ได้บ้าง ... อ่านต่อ
น้ำตาลไม่หวาน  เรื่องนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร เมื่อได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนของตัวเอง เรียกว่าใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ ... อ่านต่อ
ขอติดค้างไว้ก่อน  ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญจริงๆ ครับ ที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ โดยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ดูเรื่องจริงเรื่องนี้ครับ ... อ่านต่อ
ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้  เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารฯ เพื่อปกป้องสิทธิของตนและหน่วยงานแสดงความโปร่งใสในการพิจารณาความผิดของผู้ขอด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา ... อ่านต่อ
ขอเงินคืน  เวลาดูข่าวทางสื่อแล้วมีเจ้าหน้าที่ไปยึดทรัพย์ในคดีต่างๆ เรารู้อะไรเกี่ยวกับสิทธิของผู้ถูกยึดทรัพย์และกระบวนการไหม... ... อ่านต่อ
อยากรู้ แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่  เมื่อพูดถึงกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว เรารู้ว่าให้สิทธิประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐได้ แม้แต่เรื่องอย่างนี้ที่หลายๆ คนอาจเข้าใจว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเลย แต่ก็ขอได้ครับ ... อ่านต่อ
ให้ผมไปขายที่ไหน  ขอพูดถึงเรื่องสัญญาเช่าบ้างครับ เพราะเร็วๆ นี้มีเรื่องผู้ใช้บริการได้รับความเดือดร้อนจากราคาอาหารและเครื่องดื่มที่ซื้อในสนามบินมีราคาแพงสุดๆ สัญญานั้นสาระเป็นอย่างไร เปิดเผยให้ดูและตรวจสอบได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
ขอแบบหนึ่ง สร้างแบบหนึ่ง  เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่น่าจะละเมิดกฎหมาย หรืออาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่น จึงร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารคุ้มครองสิทธิของตนเอง และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ ... อ่านต่อ
เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด  เพราะพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกมาใช้แล้ว การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการเรื่องนี้ยังคงเปิดเผยเหมือนเดิม ... อ่านต่อ
บ้านผมเดือดร้อน  เรื่องนี้เป็นเรื่องใช้สิทธ์ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่่ของหน่วยงานของรัฐ และปกป้องชุมชนของตนเอง ... อ่านต่อ
ทำดีมากครับ  การใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น ไม่ใช่เพียงกรณีหน่วยงานปฏิเสธตรงๆ ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ตามคำขอเท่านั้น ... อ่านต่อ
ไม่ใช่อย่างนี้ครับ  เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องวินิจฉัยหรือหารืออะไรครับ แต่เป็นเรื่องที่น้องๆ หรืออีกหลายท่านอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนนิดหน่อยเกี่ยวกับการใช้สิทธิขอข้อมูลข่าวสาร ... อ่านต่อ
ไม่ถูกต้อง เราไม่เอา  ถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อชุมชน แล้วชาวบ้านออกมาปกป้องชุมชนโดยใช้ช่องทางวิธีการทางกฏหมาย ... อ่านต่อ
หนูเป็นปกตินะคะ  เรื่องนี้อ่านแล้วเข้าใจเลยครับว่า คนเดือดเนื้อร้อนใจใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ คุ้มครองสิทธิของตนเองได้อย่างไร ... อ่านต่อ
จะเก็บไว้ใช้อีก  การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ได้หมายถึงการให้สำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนาเท่านั้น แต่อาจเปิดเผยโดยให้ตรวจดูแต่ไม่ให้สำเนาก็มี ... อ่านต่อ
อยากไปเที่ยวอีกไหม  เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับ ยกคณะกันไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการสภา แต่มีภาพมีหลักฐานว่าไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นของแถมด้วย ... อ่านต่อ
เข้าเกียร์ไม่ได้  ขอพูดถึงการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนงบประมาณของกองทัพอีกครั้งครับ เพราะเรื่องจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องที่ต้องจัดให้ประชาชนได้รู้ และเดี๋ยวนี้กองทัพก็ยินดีเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะได้ทราบมากขึ้น ... อ่านต่อ
ทำไมตัดสิทธิผม  ครั้งที่แล้วได้พูดถึงเรื่องชาวบ้านเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ครั้งนี้ขอพูดถึงเรื่องสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน แล้วเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อย่างไร ... อ่านต่อ
เปิดหมดครับ  เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง เกิดจากการนับเวลาการดำรงตำแหน่งผิดพลาด ซึ่งอาจมีหน่วยงานอื่นอีก งานการเจ้าหน้าที่ก็ลองตรวจสอบดูกัน ... อ่านต่อ
ผมเสียเท่าคนอื่นไหม  เป็นเรื่องของความข้องใจสงสัยว่า ธุรกิจแบบเดียวกัน คล้ายกัน ถูกเรียกเก็บภาษีเท่ากันหรือไม่ ถ้าเท่ากันด้วยหลักเกณฑ์เดียวกันก็ไม่ได้ว่าอะไร ... อ่านต่อ
บริษัทกำจัดหนี้  เป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวสำหรับเรื่องที่ไปกู้เงินเขามาแล้ว ถูกติดตามทวงหนี้แบบดุๆ จนหน่วยงานของรัฐต้องเข้าไปดูว่าขอบเขตการทวงหนี้ของคุณมีได้แค่ไหน ... อ่านต่อ
ทำถูกต้องแล้วครับ  เรื่องนี้ใครที่ได้รับคำสั่งให้เป็นกรรมการในเรื่องใดก็ตาม ท่านต้องศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการที่มีในเรื่องนั้นให้รอบคอบ ... อ่านต่อ
รู้สิทธิของตัวเอง  เรื่องนี้ประชาชนใช้สิทธิการมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น ตรวจสอบผู้บริหารท้องถิ่นตามสิทธิที่มีตามรัฐธรรมนูญ ... อ่านต่อ
อยากไป แต่ไม่ได้ไป  เรื่องการโยกย้ายของข้าราชการในเดือนนี้ก็คงจบลงตัวไปแล้ว แต่ก็มีบางท่านที่ไม่ได้อย่างที่คิด เมื่อผลออกมาก็เลยอยากทราบว่าขอไปแล้วไม่ได้ไป เป็นเพราะเหตุใด ... อ่านต่อ
ทำเอาตกใจ  เกือบได้เรื่องแล้วไง อยู่ดีๆ มีคนไปแจ้งเบาะแสว่าสาวคนนี้ค้ายาเสพติด มีของกลางเป็นเงิน แต่ไม่มีหลักฐานเป็นยาเสพติด ... อ่านต่อ
ทำไมถนนวุ่นวายจัง  เคยสังเกตไหมครับว่าการเดินทางไปทำงานของท่านการจราจรติดขัดมาก และเขาจัดเส้นทางการเดินรถอย่างไร ทำไมไม่จัดอย่างนั้น ... อ่านต่อ
อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน  ผู้อุทธรณ์ท่านนี้ต้องการทราบว่าบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ที่ตั้งขึ้นมาท่านทำงานกันอย่างไร ค่าตอบแทนคุ้มค่าเหนื่อยหรือไม่ โดยเฉพาะคณะกรรมการชุดนี้ ... อ่านต่อ
ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว  เรื่องนี้ดีมากๆ ครับ ประชาชนจะได้รู้ว่าถ้าจะมีส่วนร่วมการดูแลชุมชน และถ้าตนเองเดือดร้อนก็ไม่ต้องนิ่งเฉยอยู่ จะทำอย่างไร จะเกิดอันตราย หรือเป็นการสร้างศัตรูหรือไม่ ... อ่านต่อ
เกือบไม่ได้บำนาญ  เดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณแล้วครับ หลายท่านก็เตรียมเกษียณอายุราชการแล้วเพราะเหตุอะไร จึงจะไม่ได้รับบำนาญ ... อ่านต่อ
ตรวจกันบ้างหรือเปล่า  เรื่องนี้เป็นเรื่องการใช้กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในฐานะผู้บริโภค ในการตรวจสอบผู้ประกอบการและหน่วยงานของรัฐไปพร้อมกัน เพื่อสุขอนามัยของตนเองและชุมชน ... อ่านต่อ
ข้อมูลที่ส่งให้ศาล... เปิดเผยได้หรือไม่  มีเรื่องหารือไปที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการเรื่องจัดซื้อจัดจ้างอยู่เรื่อยๆ ครับ เมื่อหารือไปคณะกรรมการฯ ก็ตอบให้ทุกครั้ง เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ... อ่านต่อ
ขอข้อมูลข่าวสารการสอบวนข้อเท็จจริง  เรื่องลักษณะนี้มีความจำเป็นต้องเสนอให้ทราบเป็นระยะครับ เนื่องจากมีเรื่องอุทธรณ์ประเด็นนี้อยู่มากเป็นอันดับที่หนึ่ง รองลงไปก็เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา  ระยะนี้มีข่าวผู้บริหารหน่วยงานอิสระ และผู้บริหารที่ทำงานในลักษณะทำสัญญาจ้างทำงานกับหน่วยงานถูกบอกเลิกหรือให้ยุติการปฏิบัติงานก่อนครบสัญญาหลายหน่วยงาน ... อ่านต่อ
โดนรื้อบ้านครับ  เดี๋ยวนี้ราคาที่ดินแพงครับ ขายบ้านมรดกให้บริษัทสร้างคอนโดดีกว่า ใครที่เช่าบ้านเป็นหลังเขาอยู่ อยากให้อ่านเรื่องนี้ครับ ... อ่านต่อ
จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด  หน่วยงานรัฐที่ทำหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่หน่วยงานหรือผู้ประกอบการต่างๆ จะสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในใบอนุญาตได้หรือไม่เพียงใด ... อ่านต่อ
ผมไม่ได้รายงานเท็จนะ  การขอสำเนาเอกสาร กับขอให้ลบหรือแก้ไขข้อความในเอกสารหนังสือที่หน่วยงานทำขึ้นเป็นคนละเรื่องกันนะครับ ... อ่านต่อ
สามีแอบไปกู้เงิน  หน่วยงานของรัฐจำนวนมากทุกกระทรวง กรม ทุกอาชีพมีสหกรณ์ออมทรัพย์ของตนเองเพื่อเป็นช่องทางการออมเงิน และจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก มีที่ตั้งสำนักงานอยู่ในนั้น ... อ่านต่อ
กล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ ช่วยได้นะ  มีข่าวเด่นมาเล่าให้ฟังครับ ที่เกี่ยวกับทหารทำวิสามัญเด็กชายชาวเขาคนหนึ่ง จากกรณีการเข้าจับกุมยาเสพติดในหมู่บ้านทางภาคเหนือ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ... อ่านต่อ
อยากรู้ว่าเก็บเท่ากันหรือเปล่า  ผู้ประกอบธุรกิจหอพัก ห้องพัก ห้องเช่า ทั้งหลายต่างมีหน้าที่ต้องเสียภาษีโรงเรือน เพื่อนำภาษีเหล่านี้กลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง แต่รายนี้เกิดสงสัยว่าเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จัดเก็บภาษี ... อ่านต่อ
ตีความผิดไป  เราเคยได้ดูข่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่งว่า มีการคุมขังผู้ที่มีบทบาททางการเมือง หรือเคลื่อนไหวทางการเมืองไว้ในเขตทหาร ก็มีผู้ที่อยากรู้จำนวนแขกที่ได้รับเชิญให้ไปปรับทัศนคติในเขตทหาร ... อ่านต่อ
มือลึกลับไปกดเงินคนตาย  หน่วยงานของรัฐขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง โดยขอใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ
ลูกขอข้อมูลของแม่ ได้ไหมเอ่ย  การทำประกันชีวิตเป็นหลักประกันหนึ่งของผู้เอาประกัน และเป็นประโยชน์กับผู้รับประโยชน์ แต่หากใช้เอกสารประกอบเพื่อยื่นต่อบริษัทประกันชีวิตแต่ขอไม่ได้ ... อ่านต่อ
คุยกันดีๆ ก็น่าจะได้ (ข้อมูล)  กฎหมายข้อมูลข่าวสารเป็นกฎหมายหนึ่งที่ใช้ตรวจสอบความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ โดยการขอข้อมูลข่าวสารเพื่อการตรวจสอบ ... อ่านต่อ
เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน  คนใช้รถใช้ถนนเคยอยากรู้และสงสัยเหมือนผู้อุทธรณ์รายนี้หรือไม่ หรือพอถูกล็อคล้อเสียค่าปรับแล้วก็หงุดหงิด ไม่สนใจอะไรอีกแล้ว ... อ่านต่อ
อยากรู้ชื่อ คนที่ขับไล่ผม  เท่าที่ผมทราบตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้านไม่มีวาระ หรือเกษียณอายุครับ แต่หากบริหารงานไม่ดี ผู้คนในชุมชนไม่ต้องการให้อยู่ก็มีกระบวนการถอดถอนครับ ... อ่านต่อ
ไม่ให้ เพราะจะเอาไปร้องเรียน  ตอนนี้ก็ผ่านปีงบประมาณมาได้ 4 เดือน เข้าไตรมาสที่ 2 ส่วนราชการต้องเริ่มใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะเรื่องโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ... อ่านต่อ
ศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก  การก่อสร้างอาคารต่างๆ ปัญหาที่หลีกไม่พ้นคือเรื่องเสียง กลิ่น ฝุ่นละออง ฯลฯ หากไม่เตรียมการหรือไม่มีแผนรองรับก็สร้างปัญหาให้กับผู้อาศัยบริเวณใกล้เคียง ... อ่านต่อ
ขอเอกสารการไปราชการ  ถ้าผมถูกแจ้งข้อหามีความผิด ตั้งกรรมการสอบสวน กรรมการให้หาหลักฐานไปยืนยันประกอบคำชี้แจง แต่หน่วยงานผู้ครอบครองและตั้งกรรมการสอบสวนผมไม่ให้เอกสาร ... อ่านต่อ
ขอมากเกินไปหรือเปล่า  วันนี้ให้อ่านเรื่องง่ายๆ ครับ แต่เป็นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน และให้สิทธิประชาชนได้รู้ข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ... อ่านต่อ
ผมสาหัส แต่หมอบอกบาดเจ็บ  ผู้เสียหายรายนี้ถูกทำร้ายร่างกายครับ ไปรักษาที่โรงพยาบาลแต่ปรากฎว่าคุณหมอลงความเห็นจากหนักเป็นเบาก็เลยใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลของราชการ พ.ศ. 2540 ... อ่านต่อ
ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน  การทำธุรกิจต้องยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส เพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจเป็นการละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดยไม่เจตนาและนำไปสู่การเป็นคดีความกัน ... อ่านต่อ
ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157  นโยบายของรัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญเรื่องป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นวาระแห่งชาติ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องระวังในเรื่องนี้ให้ดี ครั้งก่อนก็มีเรื่องใช้หน้าที่ในลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อนใช้รถราชการไปทำงานให้เอกชน ... อ่านต่อ
ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา  เห็นข่าวบ่อยๆ ครับ ภาพปลาตายลอยเต็มแหล่งน้ำ ทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติ และบ่อกระชังที่ชาวบ้านเลี้ยงขาย ... อ่านต่อ
น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม?  มีเพื่อนผมคนหนึ่งทำงานอยู่ด้วยกัน เคยบ่นครับว่าเบื่ออยู่กรุงเทพ เพราะแม้แต่น้ำดื่มก็ต้องซื้อ ก็เลยขอย้ายไปทำงานที่จังหวัดบ้านเกิด น้ำจึงมีความสำคัญต่อชีวิตและอนาคตอย่างนี้แหล่ะครับ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด