ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักราชการ สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย จำนวน 2 หลัง วงเงิน 307,000 บาท (ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557)   ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องปรับอากาศชนิดแขวน ขนาด 24,000 บีทียู วงเงิน 256,850 บาท (ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2557)   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด