ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี จะจัดซื้อคระภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ... เชื่อมโยง
รับสมัคงาน ตำแหน่งรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เพื่อช่วยปฏิบัติงานในการดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระยะเวลาจ้างตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2560 ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด