ประกาศประกวดราคา สอบราคา
6) ประกาศจำหน่าย   ... เชื่อมโยง
5) ประกาศราคากลาง (วิธีเฉพาะเจาะจง)   ... เชื่อมโยง
4) ประกาศราคากลาง (วิธีคัดเลือก)   ... เชื่อมโยง
3) ประกาศเชิญชวน (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
2) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ... เชื่อมโยง
1) ประกาศประกวดราคา สอบราคา งานจัดซื้อจัดจ้าง   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด