ข่าวประกวดราคาทั้งหมด วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ กปภ.เลขที่ กจห.55/2560 เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ จำนวน3รายการ(จำนวน 124คัน) ระยะเวลาเช่า3ปี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด