ประกาศประกวดราคา สอบราคา
11 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
10 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
09 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
08 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
07 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (ชัยนาท) เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
06 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
05 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงปฏิบัติงาน (เก็บพัสดุ) ขนาด 144 ตารางเมตร (ตอกเสาเข็ม) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
04 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 24 รายการ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
03 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จำนวน 24 รายการ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
02 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
01 กองคลัง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด