ประกาศประกวดราคา สอบราคา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 17 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
01 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
02 ประกาศศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา ที่ 2/2559 เรื่อง ขายทอดตลาดน้ำมันสนใช้แล้ว วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
01 ประกาศศูนย์ควบคุมยางฉะเชิงเทรา ที่ 1/2559 เรื่อง ขายทอดตลาดน้ำมันสนใช้แล้ว วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด