11 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
10 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ (e-bidding) วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด