ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ตางราางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ตางราางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนปัญญาทางวัฒนาธรรมและภูมิปัญญา วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนในภูมิภาค วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ราคากลางซ่อมหลังคา วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
เรื่อง สอบซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขันเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บจำนวน 1 คัน ชองสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาครุภัณฑ์ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาการเปิดซอง 1 วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ผลการพิจารณาการเปิดซอง วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ผลการพิจารณาการเปิดซอง ... อ่านต่อ
ประกาศผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคา 1 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558 
ประกาศสอบราคาจ้างบรรจุภัณฑ์ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ตารางสรุปการสอบราคา การประกวดราคา วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคารถยนต์ 12 ที่นั่ง วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด