ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน (ระยะที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อ Inkjet Film ชนิดม้วน จำนวน 540 ม้วน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่ดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกระดาษพิมพ์แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน จำนวน 100 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม จำนวน 30 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและรั้วสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ, สาขาบางขุนเทียน และสาขาบึงกุ่ม จำนวน 3 แห่ง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุ รวม 3 รายการ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุ รวม 3 รายการ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาซื้อกระดาษพิมพ์แบบพิมพ์โฉนดที่ดิน จำนวน 250 รีม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ซื้อกระดาษปอนด์ขาวอย่างดีชนิดม้วน หน้ากว้าง 9.25 นิ้ว จำนวน 60,000 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อวัสดุผลิตหมุดหลักเขตที่ดินชนิดหมุดทองเหลือง รวม 2 รายการ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อแฟ้มสารบบที่ดิน แบบแนวนอน จำนวน 40,000 แฟ้ม วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ซื้อเครื่องสแกนเนอร์ ขนาด A3 จำนวน 28 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ซื้อกระดาษผนึกผ้าหลังขาวอย่างบางชนิดดี ขนาด 25x36 นิ้ว จำนวน 120 รีม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างดูแลรักษาความสะอาดอาคารกองการพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อศูนย์ปฏิบัติการที่ดินจังหวัดราชบุรี วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2556  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด