ประกาศจังหวัดพิจิตรเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพิจิตรเรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 26 รายการ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด