ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ หจก.ส.เทพฤทธิ์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ หจก.ก.เจริญพานิชย์ ค้อวังก่อสร้าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ นายมรกต สิงหเสนี วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ บริษัท โตโยต้ายโสธร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ของ หจก.ทรายมูลคอนกรีต วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศเปิดซองสอบราคา วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาต 5 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาต 4 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาต 3 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาต 2 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาต 1 วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการพิจารณาการเปิดซองสอบราคา วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ให้ไปรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและแจ้งการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 สอบราคาจ้างออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด