ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ได้ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โครงการป้องโรคควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564
โรคไข้เลือดออก(dengue hemorrhagic (dengue hemorrhagic (dengue hemorrhagic fever) fever) fever) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี(dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) (dengue virus) โดยมียุงลายเป็นพาหะนาโรคมักพบในประเทศเขตร้อนและระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปีอาการของโรคไข้เลือดออกมีตั้งแต่ไม่มีอาการผิดปกติไปจนถึงเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
การป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชื่อมโยง ...
มาตรการด้านการป้องกันและการให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564
วัคซีนโควิด-19 และ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะ การฉีดอย่างไร ? เชื่อมโยง ...
ตรวจเยี่ยมด่านจุดบริการประชาชน
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2563
29 ธันวาคม 2563 นายอำเภอสังคม ได้เข้าตรวจเยี่ยมด่านจุดบริการประชาชน แยกน้ำตกธารทอง เพื่อเป็นขัวญกำลังใจแก่บุคลากรที่เข้าเวรยาม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด