ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย 2565
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย 2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2565
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย 2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565
วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่อง บัญชีรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
แผนผังแสดงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ขอให้เจ้าของที่ดินที่ทอดทิ้งไม่ทำประโยขน์รีบเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด