ข่าวประชาสัมพันธ์
การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำรวจป้ายโฆษณา ในท้องที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน
วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565
กองคลัง เทศบาลตำบลเสาธงหินจะดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำรวจป้ายในท้องที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน หมู่ที่ 1 – 8 ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. จึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของป้าย ให้ข้อมูล จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้าย รวมถึงการใช้ประโยชน์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายการอื่นๆ ต่อเจ้าหน้าที่สำรวจ
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน
วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน??เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาธงหิน https://www.sth.go.th/.../id/4306/menu/1196/page/1/catid/83
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2565
วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นายชนินทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และติดตามผลการดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีเป้าหมายชัดเจน เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาธงหิน
โครงการสตรีสัมพันธื
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพกลุ่มสตรี
วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565
... อ่านทั้งหมด