ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน?ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 20 เมษายน? 2562 นายปฐมพงศ์? ศิลาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนประชาชน?ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ในพื้นที่ บ้านหนองหอย ม.8 และ บ้านห้วยคู่ ม.14 เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป อ่านต่อ ...
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย ปี 2562"
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 18 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง นำโดย นายปฐมพงศ์ ศิลาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย "18 มีนา วันท้องถิ่นไทย ปี 2562" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อ่านต่อ ...
จัดพิธีลงนามการการบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชน ปี 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ตำบลนาหนัง จัดพิธีลงนามการการบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยการปฏิบัติตนเพื่อเป็นบุคคลต้นแบบของชุมชน ปี 2562 โดยมีนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย พันตำรวจเอกภูวิศ ศิริพานิช ผู้กำกับ สภ.โพนพิสัย นายปฐมพงศ์ ศิลาคม นายก อบต.นาหนัง นายไพรจิตร ศิริมงคล สาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย นายนิรวัตร เวชสิทธิ์ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาตำบลนาหนัง พร้อมด้วย เจ้าอาวาสวัดในเขตตำบลนาหนัง ผอ.โรงเรียนทุกแห่ง รพ.สต.นาหนัง รพ.สต.บ้านดงสระพัง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลนาหนัง เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ โดยมีข้อตกลง 3 เรื่อง ดังนี้ 1.เรื่องยาเสพติดในชุมชน 2. เรื่องการป้องกันอุบัติภัยทางถนน 3.เรื่องการจัดการขยะในครัวเรือน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านนาหนัง ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อ่านต่อ ...
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง นำโดยนายปฐมพงศ์ ศิลาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง นำโดยนายปฐมพงศ์ ศิลาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง พร้อมพนักงาน/เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน พร้อมประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปรงใส และประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้ “ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพด้วยความสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยึดความยุติธรรม ความเป็นธรรมเป็นตั้ง จะยับยั้งชั่งใจ ไม่กระทำการโกงกินแผ่นดินหรือใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชนเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะยืนเคียงข้างสุจริตชน ร่วมสร้างเยาวชนให้โตไปไม่โกงเพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองสืบไป ” ณ บริเวณหน้าเสาธงองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เชื่อมโยง ...
ช่องทางการติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง อีกหนึ่งช่องทาง....
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด