ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 (26/01/2566)
“หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสระบุรี (23/05/2565)
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔o (22/03/2565)
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียน เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช (18/01/2565)
จังหวัดสระบุรี Kick Off เปิดตัวโครงการ Mobile “พม. ปันสุข สู่ชุมชน” (29/01/2564)
ทีม One Home สระบุรี บูรณาการร่วมกับคณะทำงานออกตรวจจัดระเบียบขอทานในพื้นที่อำเภอเมืองสระบุรี (29/01/2564)
พม.สระบุรี เข้าร่วมประชุมคณธกรมการจังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประจำจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2564 (29/01/2564)
พม.สระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (28/01/2564)
การประชุม Vedio Conference ศปก.พม. ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับ หน่วยงานระดับกรม สสว 1-11 และ สนง.พมจ. 76 จังหวัด (27/01/2564)
พมจ.สระบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (26/01/2564)