ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ (02/09/2565)
ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนนเลียบแม่น้ำ (ช่วงตรงข้ามวัดกกตาล) พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำที่ชำรุด 1จุด หมู่1เชื่อมหมู่2 (15/06/2561)
ประกาศการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน (15/06/2561)
ประกาศปปช.ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดิน ม.3 (15/06/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (15/06/2561)
รายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (15/06/2561)
รายงานแสดงผลการดำนินงานรายไตรมาส ไครมาสที่ 2 (10/04/2561)
ประกาศสอบราคาโครงการรื้อพร้อมก่อสร้างอาคารห้องน้ำม.2 (26/03/2561)
ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนม.1 (22/03/2561)