ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไซงัวหมู่ที่ ๕ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีความประสงค์ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยไซงัวหมู่ที่ ๕ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กระบองไฟกระพริบ) จำนวน 10 อัน วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ( กระบองไฟกระพริบ) จำนวน 10 อัน เพื่อใช้ในงานของส่วนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด