ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูขไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
รายงาน รับ-จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2561 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศปปช.ปรับปรุงซ่อมแซมทางเดิน ม.3 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงยกระดับ ถนนเลียบแม่น้ำ (ช่วงตรงข้ามวัดกกตาล) พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำที่ชำรุด 1จุด หมู่1เชื่อมหมู่2 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถบรรทุก (ดีเซล) 1 ตัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เรื่องประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายงานแสดงผลการดำนินงานรายไตรมาส ไครมาสที่ 2 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคาโครงการรื้อพร้อมก่อสร้างอาคารห้องน้ำม.2 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศรายชื้อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงยกระดับถนนม.1 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด