ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลเสาธงหิน วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ครั้งที่ ๒) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ครั้งที่ ๒) รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า ๑๕o แรงม้า ตัวถังมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓,ooo ลิตร (๒๕.๑o.๑๖.๑o) จำนวน 1 คัน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด