ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 2 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ... อ่านต่อ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ไตรมาส 1 วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส ขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด