ประกาศประกวดราคา สอบราคา
รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.4 บ้านลำดวน วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ 8 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
รายงานผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.2 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.1และ2 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการต่อเติมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว่าน วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2,3,5และ 6 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 3 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 5 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด