ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดงานครบรอบวันสถาปนา 70 ปี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดงานวันครบรอบการสถานปนา 70 ปี ณ สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก เชื่อมโยง ...
ผลิตภัณฑ์ไม้สักจากสวนป่าของ อ.อ.ป. (ส่วนลด 10%) ในวันครบรอบสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 70 ปี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันครบรอบสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 70 ปี วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 พบกับผลิตภัณฑ์ไม้สักจากสวนป่าของ อ.อ.ป. (ส่วนลด 10%) งานตลาดจำลองตลาดกลางค้าไม้ ครั้งที่ 1 /ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่/ผลิตภัณฑ์ไม้/หัตถกรรม เชิญท่านมาแวะชมเลือกซื้อสินค้าได้นะคะ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด