ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการงานแสดงสินค้าและจำหน่ายในงาน "วันสถาปนา ออป.ครบรอบ 74 ปี
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ทส.โดย อ.อ.ป. นำ การยางแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ดูงานการจัดกสนสวนป่าอย่างยั่งยืน
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย อ.อ.ป. มอบหมายให้ นายประพันธ์ แสงเพชร หัวหน้างานสวนป่าดงพลอง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ออป.ตะวันออกเฉียงเหนือ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย เข้าศึกษาดูงานการจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล หรือ FSC ณ สวนป่าดงพลอง อำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์ เชื่อมโยง ...
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. จำนวน 15 หน่วยงาน เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย และ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการประเมินฯ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดงานครบรอบวันสถาปนา 70 ปี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดงานวันครบรอบการสถานปนา 70 ปี ณ สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด