ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานในสังกัด ทส. จำนวน 15 หน่วยงาน เข้าร่วมศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย และ ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐานการประเมินฯ ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (ฝั่งเกาะพญาไท) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้จัดงานครบรอบวันสถาปนา 70 ปี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) จัดงานวันครบรอบการสถานปนา 70 ปี ณ สำนักงานกลางองค์การอุตสาหกรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก เชื่อมโยง ...
ผลิตภัณฑ์ไม้สักจากสวนป่าของ อ.อ.ป. (ส่วนลด 10%) ในวันครบรอบสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 70 ปี
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
วันครบรอบสถาปนาองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 70 ปี วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 พบกับผลิตภัณฑ์ไม้สักจากสวนป่าของ อ.อ.ป. (ส่วนลด 10%) งานตลาดจำลองตลาดกลางค้าไม้ ครั้งที่ 1 /ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่/ผลิตภัณฑ์ไม้/หัตถกรรม เชิญท่านมาแวะชมเลือกซื้อสินค้าได้นะคะ เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด