ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการก่อสร้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลเมืองท่าบ่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างจุดปล่อยน้ำทิ้งของชุมชน ถนนริมโขง (โรงน้ำแข็งเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งทางระบายน้ำ ซอยประชานาวี และคืนสภาพถนน คสล.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด