ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อราชการในเทศบาลตำบลปะโค
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
แบบสอบถามความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการสอบสวน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป พ.ศ. 2562
วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด