ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลปะโค เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อราชการในเทศบาลตำบลปะโค
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
????ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ????โครงการ "PEA หนองคาย ห่วงใย ใส่ใจชุมชน"ในวันที่ 10 มีนาคม เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลปะโค โดยในงานมีการแนะนำให้ความรู้ การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย และแนะนำการใช้ Application "PEA Smart Plus"
วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 193 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาดจังหวัดหนองคาย พ.ศ.2563
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ในวันที่ 5 - 13 มีนาคม 2563 ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ (ศาลากลางหลังเดิม )
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ตำแหน่ง คนงานทั่วไป อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด