ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2560 (08/09/2560)
ปลูกข้าวเหนียวข้าวและข้าวเหนียวกร่ำ ในรูปเลขเก้าไทย(๙) อำเภอเสาไห้ (23/08/2560)
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 จังหวัดสระบุรี (15/08/2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ เกษตรชุมชน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี (10/08/2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 ณ ที่ทำการกลุ่มแปรรูปต้นเผือก (ก้านเผือกอบแห้ง) (10/08/2560)
ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 9101 อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (10/08/2560)
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 (10/08/2560)
จังหวัดสระบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม, และสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (08/08/2560)
เปิดโครงการกลุ่มเลี้ยงปลาดุกในกระชักบก ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตามโครงการ 9101ฯ (04/08/2560)
ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (03/08/2560)