ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 | 3 | 4 |  5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
นำสมาชิกโครงการเลี้ยงปลาดุกในกระชังบก ภายใต้โครงการ 9101 ศึกษาดูงานการแปรรูปสัตว์น้ำ (17/10/2560)
ตรวจสอบพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหาย (ด้านการประมง) จากอุทกภัย อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี (06/10/2560)
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี (04/10/2560)
พิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี (04/10/2560)
ติดตามเยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ โครงการ 9101 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาหมอ กลุ่มผู้เลี้ยงกบ (29/09/2560)
กิจกรรมชักธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย (28/09/2560)
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสระบุรี (28/09/2560)
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ (25/09/2560)
ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบึงวัดเพชร หลังได้แจ้งปลาตายในบริเวณดังกล่าวฯ (25/09/2560)
เวทีชุมชน สรุปผลการดำเนินงานโครงการ 9101 อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (21/09/2560)