ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสรระบุรี ณ วัดมณีโชติ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (19/06/2562)
ประชุมการคัดเลือกเกษตรกรและสถานบันเกษตรกรดีเด่น ด้านการประมง ระดับเขต 1 สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี พ.ศ. 2562 (18/06/2562)
มอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรผง) พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้จุลินทรีย์ดังกล่าว ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกบ่อดิน ในโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ในพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (18/06/2562)
งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2562 อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี (10/06/2562)
ประกาศ...ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562 (10/06/2562)
ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี (10/06/2562)
จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเพื่อบริโภคในครัวเรือน...งบพัฒนาภาคกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (31/01/2561)
"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี (26/01/2561)
ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ท่าน้ำตลาดน้ำต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ (09/01/2561)
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี (26/12/2560)