ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่า ปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ... (26/07/2562)
ประชุมเพื่อปรึกษาข้อราชการ ติดตามงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมประมง (26/07/2562)
มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 62 อำเภอบ้านหมอ (26/07/2562)
มอบพันธุ์ปลาให้โครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) จังหวัดสระบุรี (26/07/2562)
ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนด้านการประมง โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี (26/07/2562)
ส่วนราชการสังกัดกรมประมงจังหวัดสระบุรี บูรณาการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 (26/07/2562)
ให้บริการประชาชน (ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง) จังหวัดสระบุรี (26/07/2562)
ฝนมา ยุงก็มา....กำจัดลูกน้ำ ฉบับประมง (03/07/2562)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี (02/07/2562)
ครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ และเกษตรกรรมยั่งยืน จังหวัดสระบุรี (01/07/2562)