ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างจุดปล่อยน้ำทิ้งของชุมชน ถนนริมโขง (โรงน้ำแข็งเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15/02/2562)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งทางระบายน้ำ ซอยประชานาวี และคืนสภาพถนน คสล.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (11/02/2562)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (11/02/2562)