- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น IV-3065 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ๊นเตอร์ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น FS-1370 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22/05/2562)
ประกาศสอบราคซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถโดยสารขนาดเล็ก 12 ที่นั่ง (21/04/2560)