- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 |
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนคูเมือง ต.ท่าบ่อ (18/05/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง ตกลงราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอย 3 (ต่อจากเดิม) ต.น้ำโมง (18/05/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยชุมชนนิกรประสิทธิ์ หมู่ 11 ต.ท่าบ่อ จากแยกนิกรประสิทธิ์ ถึงแยกถนนท่าบ่อ - บ้านผือ ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (04/04/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ถนนรอบวัดอรัญญวาสี หมู่ 6 ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (04/04/2560)
ประกาศเทศบาลเมืองท่าบ่อ เรื่อง สอบราคาโครงการขยายถนน ห้าธันวา จากถนนมิตรภาพถึงรอบวัดอรัญญวาสี ต.ท่าบ่อ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย (04/04/2560)